Forskning: Svampar kan bromsa klimatförändringarna

forskning Mikroorganismer har en förmåga att anpassa sig till högre temperaturer, vilket kan ha en bromsande effekt på klimatförändringarna genom att främja lagring av kol i marken. Det visar en nyligen genomförd studie.

Forskning: Svampar kan bromsa klimatförändringarna
Forskarna har undersökt jordprover från hela Europa i temperaturer från tre minusgrader till 18 plusgrader.

En ny studie från Lunds universitet visar att mikroorganismer i jordar, inklusive bakterier och svampar, är starkt anpassade till sitt lokala klimat för sin tillväxt och andning. Men forskarna kunde också visa att de även har förmågan att anpassa sig till temperaturförändringar.

Lundaforskarna samlade in jordprover från hela Europa över en omfattande temperaturvariation – från tre minusgrader till 18 plusgrader.

– Trots decennier av vetenskapliga grubblerier har forskare inte kunnat säga om mikroorganismer kan anpassa sig till uppvärmning, och om de gör det, om detta kommer att fungera som negativ eller positiv återkoppling för ytterligare klimatuppvärmning. Vi kan nu slå fast att så är fallet, och att organismerna faktiskt kan försvaga klimatuppvärmningen, säger biologiforskaren Carla Cruz Paredes vid Lunds universitet, i en kommentar.

Enligt studien reagerar mikroorganismer olika på temperaturförändringar, där bakterier är känsligare än svampar.

– Resultatet av dessa varierande känsligheter för tillväxt och andning vid olika temperaturer, och mellan bakterier och svampar, kommer att påverka kolbalansen mellan jorden och atmosfären, och därmed jordens feedback på klimatuppvärmningen, säger Carla Cruz Paredes.

Studien understryker även att de ekologiska bidragen från jordens mikroorganismer kommer att spela en avgörande roll i regleringen av klimatet.

– Klimatuppvärmning är ett av de största hoten mot vår miljö. För att minska global uppvärmning är det nödvändigt att öka markens förmåga att lagra eller binda kol och att minska kolavfallet till atmosfären. Denna studie är ett steg framåt för bättre förutsägelser till FN:s klimatpanels bedömningar, avslutar Carla Cruz Paredes.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.