Forskning: Så kan mikroalger bidra till hållbar omställning

Plast Forskare vid Umeå universitet har hittat en ny metod där mikroalger som odlats i avloppsvatten kan lösa flera hållbarhetsutmaningar.

Forskning: Så kan mikroalger bidra till hållbar omställning
Foto: Adobe Stock

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt att mikroalger, odlade i avloppsvatten, på ett effektivt sätt kan användas för att producera bioplast som är helt nedbrytbar. Odlingen av mikroalgerna i avloppsvattnet bidrar även till rening av avloppsvattnet och minskning av koldioxid i atmosfären.

I forskningen kring nordiska mikroalger har det genomförts experiment där mikroalger matats med avloppsvatten från massa- och pappersindustrin. Resultaten visar att algerna inte bara växer snabbare utan även mer effektivt än med traditionella metoder, vilket gör processen ekonomiskt attraktiv och miljömässigt hållbar.

Mikroalgerna har förmågan att lagra stora mängder socker, som sedan kan omvandlas av bakterier till polyhydroxybutyrat, PHB, – en typ av bioplast som kan brytas ned fullständigt i naturen utan att lämna skadliga rester. PHB kan användas för att tillverka vardagsprodukter såsom flaskor, påsar och förpackningar.

I studien konstaterar forskarna också att mikroalgerna har förmåga att binda tungmetaller från avloppsvattnet, vilket öppnar upp för möjligheten att återvinna dessa metaller och därmed minska behovet av ny gruvdrift.

Projektet har finansierats av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Norska institutet för vattenforskning, NIVA, och förhoppningen är att forskningen ska leda till hållbara industriprocesser och en minskad miljöpåverkan från industrin.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.