Forskning kritiserar EUs utsläppshandel

Priserna på utsläppen är för låga och utdelningen sker gratis. Ett stort problem enligt forskaren Markus Wråke på IVL Svenska miljöinstitut.

– Gratis utdelning skapar fel förväntning hos företag: ”Om vi släpper ut mycket idag får vi många utsläppsrätter imorgon.” Helt på tvärs mot tanken att stimulera utsläppsminskningar, säger Markus Wråke som i sin doktorsavhandling studerat den europeiska energi- och klimatpolitiken med stor vikt på utsläppshandeln.

Han menar att EUs utsläppshandel har stor potential och att man med ett korrekt utformat handelssystem kan nå de mål man sätter upp till låg kostnad. Men eftersom tilldelningen har varit gratis och baserats på historiska utsläpp menar han att man har skapat förväntningar om att höga utsläpp idag kan belönas i morgon vilket har motverkat investeringar i grön teknik.

– De viktigaste förändringarna av systemet vore för det första att minska antalet utsläppsrätter på marknaden. Utsläppens totala storlek bestäms ju av hur många utsläppsrätter som delas ut eller säljs från EU till företagen. Utsläppen blir precis lika många som antalet utsläppsrätter. För det andra krävs att man kraftigt ökar andelen utsläppsrätter som säljs till företagen, istället för att de delas ut gratis som idag, säger Markus Wråke.

Förändringar med frågetecken

Dock är vissa förändringar föreslagna att träda i kraft år 2013. Bland annat att antalet utsläppsrätter minskar något jämfört med idag och ungefär hälften av utsläppsrätterna kommer att säljas på auktion istället för att delas ut gratis. Markus Wråke är dock inte övertygad utan ser flera frågetecken.

– Vem ska få de 50 procent av utsläppsrätterna som ska delas ut gratis? På vilka grunder ska man bestämma antalet som varje företag ska få? EU har ställt upp utvärderingskriterier, men de är så luddiga att de har öppnat för ett intensivt lobbyarbete från industrin. Hur auktionerna ska genomföras rent praktiskt är inte heller bestämt, konstaterar han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.