Forskning: Dold orsak till försämrad arbetsprestation

Buller Ny forskning visar att trafikbuller på så låg nivå som 40 decibel kan påverka koncentrationsförmågan negativt.

Forskning: Dold orsak till försämrad arbetsprestation
Foto: Adobe Stock

En studie från Chalmers universitet har undersökt effekterna av trafikbuller på koncentrationsförmågan. Forskarna fann att trafikbuller med en ljudnivå på 40 decibel kan påverka vår förmåga att koncentrera oss. I studien genomfördes koncentrationstester med försökspersoner som utsattes för bakgrundsbuller från trafiken. Resultaten visade att försökspersonerna presterade sämre och upplevde svårigheter med att bibehålla fokus och koncentration när de utsattes för relativt lågt buller.

Varnar för förtätning av staden

Studien stärker enligt forskarna bilden av hur trafikbuller kan påverka vår hälsa och prestation. Speciellt i områden där trafikleder och bostäder är tätt sammanbundna kan bullret bli en betydande störningsfaktor. När trafikbullret når en nivå som påverkar vår koncentration och uppmärksamhet kan det också påverka vårt välbefinnande i vardagen.

Forskarnas rekommendioner är att undvika förtätning av bostäder nära trafikleder och att integrera ljudreducerande åtgärder och planera för bullerskyddande åtgärder.

I en kommentar skriver forskarna också att det är viktigt att öka medvetenheten om trafikbullrets inverkan på människors hälsa för att kunna utforma effektiva åtgärder.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.