Forskarverktyg räknar ut miljöbelastning

Imorgon släpps Ecorunner, ett webbaserat verktyg som beräknar hushållets miljöbelastning. Bakom står forskare från bland annat KTH.

Enligt pågående forskning står hushållens vardagliga konsumtion för upp till 80 procent av utsläppen av växthusgaser. Nu har forskare från bland annat KTH utvecklat Ecorunner, ett webbaserat verktyg där man kan undersöka sin egen miljöbelastning och pröva hur den förändras exempelvis via ändrade matvanor eller minskat bilåkande. Användaren matar in hur mycket pengar som hushållet har spenderat på olika saker. Till exempel kostnad för el, mat och bensin. Sedan räknar Ecorunner ut hur miljöbelastningen ser ut.

– Det nya med Ecorunner är att det är data i form av pengar och inte livsstil som du matar in i verktyget, till exempel hur mycket pengar vi spenderar på utlandsresor per år. Det handlar om utsläpp per spenderad krona, säger Björn Frostell, docent i industriell ekologi vid KTH och en av de ansvariga bakom forskningsprojektet.

I verktyget kan man även benchmarka och jämföra sig med det genomsnittliga hushållet eller med sina egna tidigare resultat.

Ecorunner har utvecklats av forskare vid KTH, Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Göteborgs universitet och Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet. Det är enligt Björn Frostell förhoppningsvis den mest vetenskapligt stringenta lösningen hittills för att synliggöra hur den enskilda personen påverkar utsläpp och miljö. Det handlar om att visualisera hela hushållets metabolism. I verktyget finns också en inbyggd möjlighet att klimatkompensera.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.