Forskarlarm: Inga kustnära arter på Kinas rödlista

Biologisk Mångfald Hotade kustnära arter i Kina har ett bristande skydd. En ny studie konstaterar att Kina helt ignorerar kustnära arter i sin rödlista över hotade arter.

Forskarlarm: Inga kustnära arter på Kinas rödlista
Foto: Adobe Stock

En nyligen publicerad studie i Nature avslöjar att hotade kustnära arter i Kina lider av bristande skydd. Forskarna varnar för att denna situation kan ha allvarliga konsekvenser för Kinas biologiska mångfald om inga åtgärder vidtas.

Studien, med titeln ”Threatened coastal species absent from Chinese protection lists”, visar att Kinas ansträngningar för att skydda sina kustnära arter är otillräckliga. Trots Kinas rykte som en nation rik på biologisk mångfald har större kustnära djur ofta förbisetts när det kommer till bevarandestrategier.

Forskningsgruppen, ledd av Qiang He från Fudan University i Shanghai, samlade in omfattande data om olika kustnära arter, inklusive fiskar, däggdjur, fåglar, reptiler och bläckfiskar. De fokuserade på arter med en vuxen kroppsvikt på minst 10 kilogram och som lever i olika kustnära habitat.

Forskarna oroade

Resultaten var enligt forskarna oroväckande. Nästan hälften av de identifierade arterna, 44 procent, klassificerades som akut hotade, hotade eller sårbara enligt den Internationella naturvårdsunionens, IUCN:s, Röda lista. Förvånansvärt nog bedöms 78 procent av dessa arter inte hotade lokalt i Kina. Studien avslöjade också att majoriteten av de identifierade arterna inte skyddas av Kinas nuvarande viltvårdslagar.

Bristen på skydd har enligt forskarna redan haft påtagliga konsekvenser för vissa arter. Populationerna av flera arter, som den kinesiska stören eller den rödkronade tranan, har minskat dramatiskt. Bifångst vid fiske, föroreningar, invasiva arter och överfiske är några av de hot som pekas ut mot dessa kustnära djur och deras livsmiljöer.

Forskarna uppmanar i artikeln till en förbättring av bevarandeåtgärderna längs Kinas kuster. De anser också att det inte bara är Kinas ansvar, utan ett globalt ansvar, att skydda dessa arter och bevara de kustnära ekosystemen för framtida generationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.