Forskarkår ryter till – svenska lärosäten måste integrera hållbarhet i utbildningar

Hållbar utveckling En rad forskare som ingår i UKÄ:s bedömargrupp tycker att svenska högskolor och universitet bör bli bättre på att väva in hållbar utveckling i utbildningen.

Forskarkår ryter till – svenska lärosäten måste integrera hållbarhet i utbildningar
Shutterstock

Enligt högskolelagen ska lärosäten främja hållbar utveckling. Detta har för första gången utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som menar att tydliga brister finns. Det skriver UKÄ:s bedömargrupp i en debattartikel hos tidningen Curie.

Endast 12 av 47 lärosäten får det högre omdömet av UKÄ. Resterande lärosäten bedöms behöva utveckla sina processer.

Några av bedömargruppens rekommendationer är att skolornas ledningar tar ansvar för att införa hållbar utveckling i utbildningarna, vilket inkluderar både rektor, styrelse och centrala organ.

Saknas systematisk uppföljning

Till det positiva hör att de flesta lärosäten har kurser och utbildningsprogram där hållbar utveckling integreras.

Dock har färre än hälften av lärosätena övergripande mål för hållbar utveckling inom utbildning. De utför heller inte systematisk uppföljning av målen, eller arbetar för att ge kompetensutveckling inom hållbarhet till sina lärare.

UKÄ:s rapport ”Universitet och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling” har nu lämnats till regeringen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.