nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Endast en fjärdedel av svenska högskolor och universitet når högsta omdömet. FOTO: Shutterstock

Forskarkår ryter till – svenska lärosäten måste integrera hållbarhet i utbildningar

En rad forskare som ingår i UKÄ:s bedömargrupp tycker att svenska högskolor och universitet bör bli bättre på att väva in hållbar utveckling i utbildningen.

  • Annons 1

Enligt högskolelagen ska lärosäten främja hållbar utveckling. Detta har för första gången utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som menar att tydliga brister finns. Det skriver UKÄ:s bedömargrupp i en debattartikel hos tidningen Curie.

Endast 12 av 47 lärosäten får det högre omdömet av UKÄ. Resterande lärosäten bedöms behöva utveckla sina processer.

Några av bedömargruppens rekommendationer är att skolornas ledningar tar ansvar för att införa hållbar utveckling i utbildningarna, vilket inkluderar både rektor, styrelse och centrala organ.

Saknas systematisk uppföljning

Till det positiva hör att de flesta lärosäten har kurser och utbildningsprogram där hållbar utveckling integreras.

Dock har färre än hälften av lärosätena övergripande mål för hållbar utveckling inom utbildning. De utför heller inte systematisk uppföljning av målen, eller arbetar för att ge kompetensutveckling inom hållbarhet till sina lärare.

UKÄ:s rapport ”Universitet och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling” har nu lämnats till regeringen.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.