Forskaren: Åtgärderna som måste till för att skydda planetens gränser

Planetära Gränser Ingo Fetzer, forskare inom planetära gränser, delar med sig av insikter om vad individer, politiken och samhället i sin helhet behöver göra för att främja en mer hållbar framtid.
– Vi behöver väsentliga transformationer, säger han till Miljö & Utveckling.

Forskaren: Åtgärderna som måste till för att skydda planetens gränser
Ingo Fetzer, forskare på Stockholm Resilience Centre.

Ingo Fetzer är forskare på Stockholm Resilience Centre, och medförfattare till den rapport som nyligen slog fast att sex av nio planetära gränser redan är passerade.

– För första gången kunde vi tilldela värden för alla planetära gränser som upprätthåller planetens stabilitet och motståndskraft, säger han till Miljö & Utveckling.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapporten fastslår att vi snabbt närmar oss kritiska trösklar som innebär betydande risker för både människor och de ekosystem som vi är en integrerad del av. För att minska vår påverkan på planetens gränser betonar Ingo Fetzer vikten av att ompröva och förändra vårt sätt att använda naturresurser.

– Vi måste aktivt reducera vår användning av naturresurser genom att minska vår konsumtion, prioritera mer hållbara produkter och satsa betydligt mer på återvinning. Samtidigt behöver vi som individer omvärdera vår konsumtionsvanor och vara medvetna om att varje produkt har en betydande global påverkan genom dess resurskrävande produktionsprocess och andra faktorer som vi betalar för, säger han.

Vilka politiska eller internationella åtgärder anser du är nödvändiga för att effektivt hantera planetgränserna?

– Politiker måste tydligt förmedla att vi står inför en avgörande brytpunkt där jordens ekosystem inte längre kan hantera och mildra de påverkningar som människan har på dem. Detta innebär att vi befinner oss vid en kritisk vägskäl där våra beslut kommer att forma planetens framtid. Vi måste agera som förvaltare av vår planet och ta ansvar för att bevara den, säger Ingo Fetzer

Vidare betonar han vikten av väsentliga transformationer inom områden som energiproduktion, resursanvändning och ekonomiska system som traditionellt har byggt på oavbruten tillväxt.

– Detta kan medföra att politiker behöver ta ställning till beslut som kan vara impopulära och möjligen även radikala. Vidare är det viktigt att komma ihåg att varje beslut vi tar inte bara kommer att ha en inverkan på framtida resultat, utan att vi också måste stå till svars för dessa beslut. Våra handlingar påverkar inte bara andra nationer runtom i världen, utan vi har också ett ansvar gentemot kommande generationer inom vår egen nation, avslutar Ingo Fetzer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.