Forskare varnar för särskilt klimatansvar

Klimat Det kan bli både dyrt och ineffektivt att låta kommunala energibolag ta särskilt klimatansvar, enligt en rapport från SNS.

Bör offentliga energibolag ta extra steg för att minska sina klimatutsläpp? Påverkas energiproducenternas effektivitet och investeringar av ägarformen? Nationalekonomerna Tommy Lundgren, Jesper Stage, Thomas Tangerås och Björn Carlén varnar i rapporten Energimarknaden, ägandet och klimatet för att det kan bli dyrt och ineffektivt att låta kommunala energibolag ta särskilt klimatansvar. Eftersom EU:s klimatpolitik innebär att större el- och värme-producerande anläggningar tilldelats utsläppsrätter, får detta ingen effekt för klimatet i stort.

– Om värmeverket i en svensk kommun väljer att dra ned på sina utsläpp innebär det att någon annan anläggning i unionen får möjlighet att öka sina utsläpp med samma mängd. Någon positiv effekt på klimatet blir det inte, men det kan bli dyrt för kommuninvånarna, säger Björn Carlén, forskare vid SNS och Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Forskarna ser också att privata fjärrvärmebolag reagerar i högre grad på svensk och europeisk klimatpolitik än kommunalt ägda bolag. Detta kan ha flera orsaker. En förklaring är att privata bolag har tuffare avkastningskrav än sina kommunala konkurrenter.

– Privata fjärrvärmeproducenter är mer måna om sin lönsamhet och är därför mer uppmärksamma på när priset för utsläpp förändras på EU:s utsläppsmarknad. En annan möjlig förklaring är att kommunala bolag redan har anpassat sig genom extrasteg, säger Tommy Lundgren, professor och verksam vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi vid Umeå universitet.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.