Forskare: Utsläppshandeln måste kompletteras

I en rapport som Expertgruppen för miljöstudier har överlämnat till Finansdepartementet, visas att handel med utsläppsrätter för växthusgaser inte leder till den utveckling av klimatvänliga tekniklösningar som behövs inom bland annat energiförsörjning och transporter. Rapportens författare – Knut H. Alfsen och Gunnar S. Eskeland – anser att det också behövs ett avtal om offentligt finansierad teknikutveckling.

Enligt författarna är det idag viktigare att det offentliga ger betydande bidrag till forskning och utveckling inom utvalda, smala tekniksektorer än att Sverige genomför stora utsläppsminskningar de närmaste tio åren. En sådan tekniksatsning skulle bidra till större globala utsläppsminskningar på sikt.

Förutom rekommendationen att Sverige bör satsa på biobränslen för transporter kommer författarna också med den mer kontroversiella rekommendationen att utveckla socialt acceptabel kärnkraft och vattenkraft.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.