Forskare: ”Satsa på inhemska bränslen”

Forskning Fossila bränslen som etanol, biogas och RME ökar inte nämnvärt i Sverige.
– Det är bekymmersamt, säger Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

Forskare: ”Satsa på inhemska bränslen”

Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle och bidrar till samtliga FN:s hållbarhetsmål, enligt en vetenskaplig rapport från Linköpings universitet.

– Det förvånade mig verkligen, men biogasens bidrag till alla FN:s hållbarhetsmål finns väl dokumenterade i litteraturen, säger Linda Hagman.

Hon har tillsammans med Mats Eklund på Biogas Research Center, BRC, i Linköping granskat vilka av biogasens nyttor som finns vetenskapligt beskrivna, på uppdrag av organisationen Biogas Öst.

Forskarna har hittat 34 olika nyttor, några av dem är minskning av koldioxidutsläpp, självförsörjning av energi, fossilfritt bränsle, mindre gifter i lantbruket samt effektivare vattenrening och ökad resurseffektivitet.

– I diskussionerna här i Sverige ses biogasen som ett fordonsbränsle och inte mer än så, men nyttan är så vida mycket större, påpekar Linda Hagman.

Bekymmersam utveckling

Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för BRC, är bekymrad över utvecklingen för de inhemska fossilfria drivmedlen.

– Vi har flera inhemska bränslen i dag med oerhört bra hållbarhetsprestanda, som etanol, biogas och RME. Användning och produktion ökar inte nämnvärt för något av dem. Det vi från forskarhåll ser som de bästa alternativen växer inte, säger Mats Eklund.

Han konstaterar också att det enda fossilfria bränsle som växer i dag är HVO, som importeras, och som inte ger några av de dynamiska effekter som de inhemska bränslena gör. Ett annat problem är att ingen myndighet har till uppgift att se till helheten, vilket också gör det extra problematiskt att ta tillvara de inhemska bränslenas samhällsnyttor.

– Det är hög tid att ansvariga politiker fokuserar på långsiktig hållbarhet och inte enbart på fossilfrihet. Ska målen uppnås behövs alla bra alternativ, säger Mats Eklund.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.