Forskare samlar klimatåtgärder som “funkar på riktigt”

Den stora mängden klimatforskning gör det svårt att avgöra vilka klimatåtgärder som ”fungerar på riktigt”. Nu vill forskare bygga en bank som samlar åtgärder som bevisligen är effektiva.

Forskare samlar klimatåtgärder som “funkar på riktigt”
Illustration: Adobe Stock

Ett stort problem i dag är den explosionsartade tillväxten av klimatforskning. Mängden forskning gör det nämligen svårt att få en klar bild av vilka klimatåtgärder som är mest effektiva. Därför arbetar nu forskare med att ta fram vad man kallar en ”evidensbank” som ska hjälpa till att avgöra hur väl olika klimatpolicys fungerar för att minska utsläpp eller hjälpa samhällen att anpassa sig till global uppvärmning. Det rapporterar den vetenskapliga tidskriften Nature.

Tanken bakom evidensbanken är att använda metoder från medicinsk forskning, där man systematiskt granskar och kombinerar studier för att visa om behandlingar fungerar. Jan Minx är forskare vid Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change i Berlin, MCC Berlin, och den som leder det nya projektet

– Frågan “vad funkar?” är i dag den mest centrala frågan inom klimatpolitiken, säger han till Nature.

Första mötet för att diskutera evindensbanken hålls i Berlin på ”What Works Climate Solutions Summit”. En förhoppning är att nästa vetenskapliga bedömning från IPCC, som planeras till 2029, kan dra nytta av evidensbanken. Forskarna bakom projektet vill också att saker som kostnadseffektivitet och effekter på sysselsättning räknas med i bedömningarna som ska snabbas upp med hjälå av AI och maskininlärning.

Det har redan nu lyfts farhågor om att systematiska bedömningar av klimatåtgärder kan utesluta viktiga perspektiv, som ursprungsbefolkningars kunskap, samt bredare policyer som kan vara svåra att kategorisera.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.