Forskare: Förödande konsekvenser med tvågradersmål

Klimat En ökning av den globala uppvärmningen med två grader jämfört med en och en halv kan orsaka mycket större konsekvenser än vad forskarna tidigare trott. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

Forskare: Förödande konsekvenser med tvågradersmål
Göteborgs universitet

I ett internationellt forskningssamarbete påvisas vikten av att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

Det forskarna vill uppmärksamma, i den nyligen publicerade artikeln i Nature Climate Change, är att det nuvarande målet på två grader är för högt satt. Målet måste sänkas från 2°C till 1,5°C för att exempelvis undvika ökad ökenspridning.

Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

– Framför allt gäller det för områden med redan torrt klimat där risken för en mer omfattande ökenspridning är en av de många konsekvenserna som vi problematiserar i artikeln, säger Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Redan torra områden riskerar bli öken 

Forskarna menar att ett torrare klimat sker genom en process där avdunstningen ökar eller nederbörden minskar, alternativt att avdunstningen ökar samtidigt som nederbörden minskar. 

I sin tur leder detta till att de områden som redan i dag är torra, då expanderar. Det finns därmed risk för ökenspridning, vilket drabbar hela samhället.

Följderna av ett torrare klimat innebär uttorkade marker med ökad risk för fler bränder och försämrade levnadsvillkor. Som följd av detta påverkas även exempelvis vattenkvalitén, vegetationen och jordbruken negativt. 

– Diskussionen om den globala uppvärmningen, samt hur en skillnad i temperaturökning med ytterligare en halv grad kan ha så pass stor inverkan, kanske upplevs av många som svår att greppa. Den uppvärmningen som diskuteras här utgår från tiden före industrialiseringen. Att vi i nuläget befinner oss cirka 0,85°C över den förindustriella nivån illustrerar väl hur snabbt den globala uppvärmningen faktiskt sker, säger Deliang Chen.

En halv grad gör skillnad 

I artikeln i Nature Climate Change förutspås det när och var dessa följder av klimatförändringen kommer att ske före 2100. Redan innan vi når en temperaturökning på 1,5°C kommer det att bli torrare i södra Europa.

– Men om målet sänks från 2°C till 1,5°C, skulle sannolikheten för att torra landskap drastiskt breder ut sig minska i Centralamerika, Sydamerika, södra Afrika, södra Kina samt vid Australiens kust, berättar Deliang Chen.

Läs mer här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.