Forskare: Flera bromsklossar för gröna investeringar

Klimat Varierande skattesatser och oreglerade utsläpp bromsar gröna investeringar i norden, enligt ny rapport.

Forskare: Flera bromsklossar för gröna investeringar
Foto: Adobe Stock

Ekonomiska incitament för gröna investeringar är inte kostnadseffektiva i de nordiska länderna. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Enligt rapporten finns det flera brister på olika nivåer, trots att det finns ett antal instrument för att minska koldioxidutsläppen.

IVL identifierar i rapporten en rad brister i systemet. En brist är enligt rapportförfattarna att växthusgaser fortfarande är oreglerade. Ett annat exempel man tar upp är varierande skattesatser på koldioxid och mellan sektorer. För att öka kostnadseffektiviteten föreslås i rapporten att skattesatserna harmoniseras och att undantag avskaffas.

Tre parallella processer

I rapporten rekommenderas också att skatter införs på andra utsläpp än koldioxid och att fler sektorer omfattas. Utöver prismekanismer framhålls regleringar och innovation som nödvändiga för att driva grön omställning.

– I genomförandet av en grön industripolitik är en kombination av prismekanismer, regleringar och satsningar på innovation nödvändiga. Det kan ses som tre parallella processer som samspelar med varandra och som alla behövs i klimatomställningen, säger Flintull Annica Eriksson, senior nationalekonom på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.