Forskare får stöd till hållbar produktutveckling

Forskaren Sophie Hallstedt vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har fått 1,2 miljoner kronor för sin forskning inom hållbar produktinnovation.

Sophie Hallstedts forskning handlar om att definiera hållbarhetskriterier för att påverka utformningen av produkter i ett tidigt skede. Forskningen riktar in sig på att ta fram en metod som företag kan använda för att lättare ta beslut och göra val så att de kan producera på ett mer hållbart sätt. Ambitionen är att företag ska ta hänsyn till socioekologiska hållbarhetsaspekter vid produktutveckling, vilket kan påverka företagets konkurrenskraft på både kort och lång sikt, till exempel materialets återvinningsbarhet, diffus spridning av ämnen under användning eller miljö- och hälsorisker vid tillverkning.

Satsningen på 1,2 miljoner kronor kommer från Vinnova. Med hjälp av dessa kan Sophie Hallstedt fortsätta sin forskning och utveckla ett pågående samarbete med Volvo Aero.

– Min målsättning är att företag kan undvika onödiga kostnader när de använder min metod när lagstiftning kräver en snabbare utveckling mot ett hållbart samhälle. Företagen får också bättre förutsättningar för att ligga i framkant med att investera i rätt material och design, samtidigt som deras val blir långsiktig mer hållbara. Det är speciellt viktigt i branscher med långa och resurskrävande utvecklingsperioder, säger Sophie Hallstadt i ett pressmeddelande från Blekinge Tekniska Högskola.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.