Forskare: Energipolitiken riskerar göra Sverige till nettoimportör av el

Energi Trots en storskalig satsning på kärnkraft riskerar Sverige att bli nettoimportör av el om det inte också, parallellt, investeras i vindkraft. Den slutsatsen drar svenska energiforskare i en ny rapport från Chalmers.

Forskare: Energipolitiken riskerar göra Sverige till nettoimportör av el
Foto: Adobe Stock

Det är fullt möjligt att möta det ökade elbehovet med en stor andel väderberoende elproduktion. Den slutsatsen Chalmers-forskarna Filip Johnsson, professor i energisystem och programchef för Mistra Electrification, och Lisa Göransson, docent i energisystem vid Chalmers i en ny forskningsrapport.

Filip Johnsson och Lisa Göransson har studerat tre framtida energiscenarier där det första anses vara ett ”kostnadsoptimalt” system som vare sig har kärnkraft eller ny havsbaserad vindkraft. I det andra scenariot har havsbaserad vindkraft räknats i och i det tredje har man räknat in kärnkraft.

Utöver slutsatsen att väderberoende elproduktion är kostnadsoptimalt konstaterar Filip Johnsson och Lisa Göransson att elpriset styr investeringar på ett kostnadseffektivt sätt. De konstaterar också att alla de tre undersökta elsystemen skulle klara av att möta Sveriges klimatmål och industrins elektrifiering.

Politikerna måste sluta ställa kraftslag mot varandra

”Vi visar att de tre undersökta elsystemen – det kostnadsoptimala, det med 9 GW kärnkraft och det med 22 GW havsbaserad vindkraft – inte ger några stora skillnader varken i elpris eller i förmåga att möta efterfrågan”, skriver de i en debattartikel i Dagens Nyheter.

I debattartikeln skriver forskarna också att den viktigaste slutsatsen i rapporten är att politiker måste sluta ställa vindkraft mot kärnkraft och istället driva fram beslut som underlättar utbyggnaden av ny elproduktion, oberoende av kraftslag.

Vår slutsats är att politikerna måste sluta ställa vindkraft mot kärnkraft, och i stället undanröja olika barriärer för att bygga ut ny elproduktion oberoende av kraftslag.

”Om regeringen väljer ett ensidigt fokus på att underlätta för kärnkraft riskerar elektrifieringen att senareläggas, eftersom elbehovet ökar snabbt och det tar tid för kärnkraften att byggas. Samtidigt finns en risk att investeringar i vindkraft – där det nu finns ett stort investeringsintresse – uteblir och i stället hamnar i övriga Europa. Det skulle betyda att investeringar i elproduktion halkar efter och Sverige blir nettoimportör av el.”

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.