Forskare enas i grön allians

Globala miljöförändringar gör att globala samarbeten blir nödvändiga. Just nu pågår en första workshop i en universitetsallians som ska samarbeta kring utmaningar inom miljöområdet, hållbar livsmedels- och bioenergiförsörjning samt grön stadsutveckling.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som har tagit initiativet till samarbetsprojektet Global Challenges University Alliance. Samarbetsprojektet knyter samman 25 av världens bästa universitet med forskning och utbildning inom den gröna sektorn och bioekonomiområdet. Syftet är att öka samarbetet kring hur vetenskapen kan tackla globala utmaningar så som klimatförändringar och en ökande befolkning på jorden. Tanken är också att studenter som kan bli framtidens ledare ska få en chans att knyta viktiga kontakter tidigt i karriären.

Vid den första träffen med temat ”Biodrivmedel och bioraffinaderier” som pågår i Uppsala i dagarna medverkar representanter från sju universitet på tre kontinenter.

– Forskningen kan ta fram kunskap för att möta de globala utmaningarna men för att få riktigt genomslag så måste detta ske genom globalt samarbete mellan forskare från olika klimat- och kulturområden, säger vicerektor Johan Schnürer vid SLU i ett pressmeddelande.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.