Forskare: Därför ska du behålla bensinbilen

Cirkularitet Frågan om att införa en mer hastig utskrotning av äldre personbilar är ett ämne som diskuteras flitigt. Nyligen har IVL och Chalmers studerat ämnet närmare och dragit slutsatsen att nackdelarna överväger fördelarna, vilket gör en sådan åtgärd omotiverad.

Forskare: Därför ska du behålla bensinbilen
Att skrota bilar i förtid är inte optimalt enligt en ny studie. Foto: Adobe stock.

Chalmers Industriteknik och IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans genomfört en studie för att undersöka för- och nackdelar med en skrotningspremie för personbilar. Studien har involverat beräkningar av olika scenarier där en genomsnittlig bensin- eller dieselbil skrotas i förtid och byts ut mot en elbil. Resultaten från forskningsprojektet visar att det finns både fördelar och nackdelar.

Till fördelarna hör säkrare trafik och lägre utsläpp, till nackdelarna hör ett ökat behov av värdefulla material och att nya komponenter måste tillverkas. De värdefulla materialen är bland annat litium och kobolt, som återfinns i elbilars batterier.

– I våra beräkningar utgår vi från att EU kommer införa strängare krav på återanvändning och återvinning av bilar och komponenter. Vi har också gjort bedömningar av framtida utveckling av batterier, säger Klas Hedvall på Chalmers Industriteknik i en kommentar.

En viktig aspekt som diskuterats är återanvändning av produkter, men i fallet med bilar kan detta leda till förlängd cirkulationstid eftersom materialen i bilarna kan vara bundna i årtionden innan de skrotas eller återvinns. En fördel med elbilsbatterier är att de kan användas som energilager under många år efter att de har tagits ur bilarna. Det är dock just här som en utmaning kan uppstå, eftersom behovet av nya komponenter skulle öka kraftigt om äldre personbilar skrotas i förtid.

Slutsats

Studiens slutsats är att det inte är önskvärt att införa en snabbare utskrotning av äldre personbilar, med tanke på de höga kostnaderna som skulle uppstå.

– Det är svårt att väga samman nyttor och kostnader för olika miljöeffekter, användning av material samt olycksrisker. Samtidigt behöver man försöka väga samman olika samhällsintressen. Det som studien framför allt visar är hur viktigt det är att styra bilinköpen från politiskt håll. När bilar väl satts på marknaden är de kvar i decennier och svåra att avveckla i förtid, säger Mats-Ola Larsson.

Studien heter ”Bilars optimala livslängd – effekter av personbilars livslängd på klimat, emissioner, värdefulla material och trafiksäkerhet” och finansierades av Trafikverkets FOI-portfölj för Strategiska initiativ.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.