Försäkring garanterar miljövänlig återvinning

Kraven hårdnar på att tillverkare kan garantera att deras varor återvinns på ett miljömässigt sätt när de är uttjänta. Länsförsäkringar Miljö är första försäkringsbolag i världen som försäkrar återvinningsprocesser.

Den som tillverkar, importerar eller säljer en produkt ska enligt svensk producentansvarsslag ta ansvar för återvinningen av varan den dag den skrotas. Detta är något som ännu inte fungerar i Sverige, men kraven blir tuffare. För bilar finns EU-direktiv som håller tillverkaren ansvarig för att bilen ska återvinnas på ett miljövänligt sätt när produkten är uttjänt. I december 2002 godkände EU-parlamentet också ett liknande direktiv som gäller återvinningen av elektriska och elektroniska produkter. Troligtvis kommer sådana krav att i framtiden också gälla andra marknader. Direktiven ställer krav på att tillverkaren ekonomiskt kan garantera en varas återvinning innan produkten släpps ut på marknaden. Detta kan ske genom ett spärrat konto där tillverkaren gör avsättningar för detta, eller genom en återvinningsförsäkring.

Tillverkaren ansvarar

Länsförsäkringar Miljö är det första företaget i världen som framställt en försäkring för varuåtervinning, en så kallad producentansvarsförsäkring. Sedan 1997 har Länsförsäkringar Miljö producentansvarsförsäkringar för bilar och man har också försäkringar för pc-datorer, skogsmaskiner och för tekniska installationer i fastigheter. Tillverkaren betalar en premie för varje produkt innan den säljs, en premie som följer med produkten under hela dess livscykel. När det sedan är dags att skrota varan fakturerar återvinnaren Länsförsäkringar Miljö. Varje produkt som är återvinningsförsäkrad är märkt och kan därför identifieras.

– Det här gör att tillverkaren tar hela sitt ansvar men inte behöver bekymra sig över återvinningen efter att varan blivit försäkrad, säger Anders Sverkman, vd på Länsförsäkringar Miljö.

Stimulerar miljöarbete

Genom att minska en varas miljöpåverkan kan man också påverka kostnaden för försäkringen. En produkt som inte är miljöfarlig och lätt att återvinna kostar också mindre att försäkra. Anders Sverkman hoppas att detta kommer att stimulera utvecklingen av mer miljövänliga produkter.

– Tidigare har hela marknaden haft ett gemensamt ansvar för produkternas återvinning. Alla har betalat sin marknadsandel oavsett hur miljöfarlig deras produkt varit och det har inte stimulerat sökandet efter mer miljövänliga produkter, säger Anders Sverkman.

Mazda och Suzuki i Sverige har använt sig av Länsförsäkringars Miljös producentansvarsförsäkringar det senaste 18 månaderna och hittills är Bengt Pende som jobbar åt företaget nöjd över investeringen.

– Det är ett bra koncept att ett företag kan köpa ifrån sig ansvaret över återvinningen och den organisation som måste följa med det ansvaret. Sedan kan man alltid diskutera prislappen, det vore bra om Länsförsäkringar Miljö fick konkurrens.

Fåtal varor

Än så länge är det bara ett fåtal varor som går att försäkra hos Länsförsäkringar Miljö. Att ta reda på vad en försäkring bör kosta kräver testskrotningar och en hel del resercharbete vilket är dyrt och därför görs detta bara på varor där det finns ett uttalat intresse för en försäkring från tillverkarna. Anders Sverkman tror dock på en framtida jättemarknad för den här typen av försäkringar.

– I dagsläget gäller producentansvaret endast bilar och elektroniska produkter, men kraven kommer att hårdna och allt fler marknader tvingas ta ansvar för sina produkter vilket ger en stor marknadspotential.

Nyligen har man exempelvis tecknat en återvinningsförsäkring med teknikföretaget Bravida, en producentansvarsförsäkring som gäller teknikrum i fastigheter, exempelvis i ventilations- och pannrum.

Profilering

Redan idag ställer många kunder krav på miljövänlig återvinning när de köper in en produkt och det stimulerar företagare att skaffa sådana för att profilera sig och vinna konkurrensfördelar. Men än så långe finns det många luckor i systemet. När en vara exempelvis direkt importeras till Sverige är det försäljaren i Sverige som blir ansvarig för varans återvinning. När en importerad produkt varit i bruk under en längre tid är det inte alls säkert att det går att spåra försäljaren när det är dags för skrot. Anders Sverkman tror att det behövs ett kontrollorgan som kan se till att lagarna efterföljs för att systemet ska efterlevas, i varje fall till en början.

– Det tar lång tid att forma ett nytt system och för att få tillverkare att efterfölja nya lagar krävs det att de hela tiden effektivt följs upp innan systemet etablerats på marknaden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.