Förnybart i EU:s nya biståndsagenda

Förnybar energi kan få stor plats i EU:s nya biståndspolitik som väntas efter sommaren.
– Våra tre fokusområden är energi och klimatförändringar livsmedelsäkerhet och politisk styrning, säger utvecklingskommissionär Andris Piebalgs när M&U träffar honom i Bryssel.

Förnybart i EU:s nya biståndsagenda

Just nu är EU:s biståndspolitik under omstöpning. Unionen vill gå från ett fragmenterat utvecklingsstöd där medlemsländerna kör egna lokala projekt till att kraftsamla runt vissa gemensamma ämnesområden. Idag räknar man med att 17 miljarder dollar varje år försvinner till ingen nytta via ineffektiva satsningar och byråkrati. Genom att jobba gemensamt med vissa nyckelområden vill komissionen ändra på detta.

– Syftet med den nya policyn är att vårt bidrag ska få större inflytande än vad det har haft hittills, säger utvecklingskommissionär Andris Piebalgs.

Mat och energi

Sedan ett år tillbaka pågår en debatt om var biståndspengarna ska läggas. EU-komissionen, med Andris Piebalgs i spetsen har tagit fram ett arbetsdokument som varit på remiss och som nu ska analyseras. Där har klimat och förnybar energi en viktig plats. Utvecklingsländerna är de första som kommer att påverkas av ett varmare klimat.

Att få tillgång till energi är dock en förutsättningar för att länder ska kunna utvecklas. Färre än 30 procent av invånarna i Afrika söder om Sahara har tillgång till det allmänna energinätet. Den lilla tillgång som finns kommer ofta från generatorer som drivs med fossila bränslen eller kol och biomassa.

Skippa oljeeran

Förhoppningen är att de här länderna ska skippa oljeeran och gå direkt på sol- vatten och vindenergi.

– Kärnkraft tillhör inte vad vi kallar förnybar energi och personligen tror jag inte heller på satsningar kring biomassa. Det är för kontroversiellt, säger utvecklingsminister Andris Piebalgs.

Enligt honom skulle man kunna göra enorma framsteg när det handlar om att skapa tillgång till förnybar energi i världens fattigaste länder om man kombinerar EU:s utvecklingsbistånd med snabbstartspengarna från klimatavtalet i Köpenhamn.

Men för att kunna skapa en hållbar marknad för förnybar energi, som upprätthålls även när biståndspengarna är slut krävs en hel del. Exempelvis måste man kunna garantera kontinuitet i infrastruktur, service och den operationella verksamheten och man måste kunna var säker på att de som investerar får igen sina satsade pengar. Andris Piebalgs vill därför lägga stora resurser på management och policy för att säkra kontinuiteten. Här har komissionen kikat på den explosionsartade utvecklingen av mobiltelefoner i tredje världen. För några år sedan trodde ingen på mobiler i dessa områden på grund av den ekonomiska situationen. Nu har man gått från en räkvidd av mobiler från 5 till 60 procent. Bland annat för att man lyckats skapa en hållbar infrastruktur som gjort det möjligt att tjäna pengar vilket fått allt flera företag att vilja satsa.

Höja budgeten

Ytterligare ett mål med den nya biståndsagendan är att 0,7 procent av alla länders BNP ska läggas på bistånd år 2015. Idag är det bara Luxemburg, Sverige, Danmark och Holland som når det målet och det är en stor utmaning att få alla länder på banan.

– Det är synd, jag tror personligen att det bästa sättet att minska immigrationen till Europa är att få människor att se möjligheter där de befinner sig. Utvecklingsstöd gagnar alla EU:s medborgare i slutändan och gör oss alla rikare, säger Andris Piebalgs.

Komissionens mål är att strategin ska antas efter sommaren.

Fakta

Komissionens förslag:

Öka kostnadseffektiviteten i EU:s utvecklingspolitik

Främja en ökad och mer socialt integrerande tillväxt i utvecklingsländerna

Skapa en hållbar utveckling som främjar utveckling till stor del genom att satsa på förnybar energi

Se till att alla mänskor har mat på bordet genom att jobba med jordbruk och livsmedelstrygghet.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.