Förnybara drivmedel ökar

Andelen förnybara drivmedel i transportsektorn ökar samtidigt som energianvändningen minskar. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala energianvändning. Men från att ha ökat under hela 2000-talet har energianvändningen minskat både 2008 och 2009. Dessutom minskade både bensin- och dieselanvändningen under 2009.

– Minskningen av diesel beror sannolikt på den sviktande konjunkturen under året vilket har resulterat i en minskad efterfrågan på lastbilstransporter, säger Helen Lindblom, handläggare på Energimyndigheten.

Transportsektorns användning av E85 minskade också under 2009, ändå ökade andelen förnybart på grund av ökad användning av biogas. Andelen förnybara drivmedel var 2009 5,4 procent, under 2008 var motsvarande siffra 4,9 procent.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter