Förhandlingar om globalt plastavtal avslutade: ”Fler frågor än svar”

Plast Nu är de senaste förhandlingarna om ett globalt plastavtal avslutade. Men bristande framsteg och oenighet om hur plastavtalet ska fungera i praktiken får flera miljöorganisationer att uttrycka starkt missnöje.
– Mer än halvvägs genom förhandlingarna går vi mot en katastrof, kommenterar en företrädare från Greenpeace.

Förhandlingar om globalt plastavtal avslutade: ”Fler frågor än svar”
Foto: Adobe Stock.

Sent på söndagen avslutades den tredje delen av förhandlingarna om ett nytt, globalt, plastavtal i Nairobi i Kenya. Tanken med mötet var att föra processen framåt genom att finjustera och konkretisera utkastet, som publicerades i september. Syftet med avtalet är att komma åt den växande mängden plastföroreningar i världen.

Men inom miljörörelsen kritiseras nu slutresultatet av förhandlingarna. Enligt Graham Forbes från Greenpeace USA, som har följt samtalen, går förhandlingarna, som nu kommit mer än halvvägs, mot ”en katastrof”.

– Det globala plastavtalet måste minska produktionen av plast med åtminstone 75 procent till 2040. Vi kan inte skydda klimatet, den biologiska mångfalden eller den globala folkhälsan om vi inte minskar plastproduktionen. Regeringar tillåter fossila intressen att driva förhandlingarna mot något som tveklöst kommer att göra plastproblemet och klimatkrisen värre, kommenterar han.

Misslyckades komma överens på flera punkter

En av förhoppningarna inför mötet var bland annat att komma överens om hur plastproduktionen ska minska. I det första utkastet föreslogs tre alternativ: ett globalt mål som gäller alla nationer, ett globalt mål med nationellt bestämda bidrag eller frivilliga mål för nationer.

Sverige, som förhandlar tillsammans med EU, drev på för globalt bindande mål. Nationer som är fossilberoende drev i stället på för frivilliga mål, vilket landade i att man inte nådde en överenskommelse.

Utöver det misslyckades förhandlarna komma överens om huruvida fördraget ska kräva förbud och utfasning av plast som anses som mest skadlig och lätt att undvika. Omkring 100 nationer stödjer det, men 50 är emot förslaget eller känner sig osäkra.

”Slutade med fler frågor än svar”

Utöver Greenpeace kritiserades slutresultatet av Environmental Investigation Agency:s kampanjledare Jecon Kean-Hammerson.

– Dessa förhandlingar slutade med fler frågor än svar om hur vi kan överbrygga den politiska klyftan och skapa ett fördrag som stimulerar positiv förändring, kommenterar han.

Även WWF är kritiska, och säger att mötet i Nairobi slutade i ett ”dödläge”.

– Det blir nu inget formellt arbete innan nästa förhandlingsrunda i april i Ottawa, vilket försenar diskussioner om åtgärder för att få slut på plastföroreningskrisen. Förhandlarna har i uppdrag av FN:s miljöförsamling att utveckla ett fördrag som stoppar föroreningar från plasten. Varje försening leder till att vi lämnar över problemen till framtida generationer, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF i en kommentar.

FN:s mål är att ha en slutgiltig version av det globala plastavtalet klart i slutet av 2024.

Inför det säger Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velasquez, som var mötesordförande under veckan, att ”mycket återstår att göra både för att minska våra meningsskiljaktigheter och för att utveckla tekniskt arbete”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.