Företagsledare: Öka takten i klimatarbetet

Klimat Företagsnätverket Hagainitiativet har tillsammans med sina nordiska kollegor undersökt synen på klimatförändringarna hos 40 företagsledare i de nordiska länderna. Ökat samarbete och framför allt högre tempo är två önskemål från näringslivet – liksom högre pris på koldioxidutsläpp.

Företagsledare: Öka takten i klimatarbetet
Maersk vd Søren Skou är en av de företagsledare som vill se mer action från politiskt håll. Foto: Maersk

Vid ett webbinarium presenterades en rapport om näringslivets syn på klimatomställningen i de nordiska länderna. I rapporten intervjuas 40 större företag om synen på klimatomställningen och vad som krävs för att den ska gå att genomföra. Deniz Butros, Hagainitiativet, presenterade resultaten, som bland annat ringade in viktiga tekniska lösningar.

– Vindkraft nämndes som den mest lovande gröna tekniken, tillsammans med koldioxidneutralt stål och vätgas, sade hon vid presentationen.

Fyra åtgärder på önskelistan

Av intervjustudien framgår att företagsledarna är oroade över klimatförändringarna, och vill se snabba åtgärder från politiskt håll. De fyra åtgärder som lyfts fram är:

  • Koldioxidprissättning genom skatter eller system för handel med utsläppsrätter
  • Högre klimatkrav vid offentlig upphandling
  • Bindande och transparent metod för företags klimatrapportering
  • Fasa ut subventioner till fossila bränslen eller förbjuda fossila bränslen.

– Vi ser ett tydligt meddelande till politikerna: Öka ambitionen och öka hastigheten. Slutsatsen är att målen är klara och tydliga, men att takten är för långsamt. Det behövs ett ökat samarbete mellan näringslivet och politiken för att få upp farten, sade Deniz Butros.

Norges miljöminister: Gör vårt liv som politiker enklare

Fakta

Rapporten

Rapporten har finansierats av Nordiska Ministerrådet Bakom rapporten står Hagainitiativet (Sverige), CLC (Finland) och Skift (Norge).

Vid presentationen medverkade fyra av de nordiska miljöministrarna, bland annat Norges Espen Barth Eide. Han menade att utvecklingen gått snabbt de senaste åren.

– Det gör vårt liv som politiker så mycket enklare när vi inte längre behöver öppna varje möte med näringslivet med att förklara att omställningen kommer. Tvärtom – nu börjar ni och ställer krav på oss. Vi behöver göra vår del, koppla samman sektorer, se till att infrastrukturen är på plats. Många i den nordiska näringslivet är mentalt redan i den framtida ekonomi som vi tillsammans behöver skapa, sade han.

Maersk: Vill ha global klimatskatt på sjötransporter

Från näringslivet deltog bland andra Søren Skou, vd på rederiet Maersk. Han berättade att företaget lanserat sina första koldioxidneutrala produkter med hjälp av biobränsle, beställt nya fartyg och även knutit till sig leverantörer av gröna bränslen. Maersk arbetar nu med att sätta mål enligt SBTi.

– Detta är ett årtionde för global omställning. En stor fråga för oss är tillgången till gröna bränslen, och där är den goda nyheten att det går att producera gröna bränslen från förnybar energi och få fram flytande bränsle som kan användas i befintliga motorer. Så vi behöver inte bygga om alla våra fartyg. Men vi behöver hjälp med att få till en global koldioxidskatt på frakt. Det behöver hända saker i IMO och då behöver vi politikernas hjälp, sade han.

Här finns hela rapporten.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.