Företagschefer misströstar om nationella klimatmål

Klimat Färre än 50 procent av cheferna på världens företagen tror att deras länder kommer att nå satta klimatmål för år 2030.

Företagschefer misströstar om nationella klimatmål
Foto: Adobe Stock

Färre än hälften av världens företagschefer förväntar sig att deras länder kommer att uppfylla de ambitiösa målen för koldioxidutsläpp som har fastställts för år 2030. Det visar en global studie som teknikföretaget Siemens genomfört där de frågat 1 400 chefer i 22 länder om saker som energisystem, transporter och byggnader. Enligt Siemens ber studein oroande insikter om företagens arbete med att nå sina klimatmål.

Över hälften av cheferna anser att en utfasning av fossila bränslen är en nödvändighet och lika många tror också att detta skulle ge konkurrensfördelar. Men betydligt färre tror alltså att deras egna land kommer att lyckas nå sina klimamål. Att så få chefer tror på att klimatmålen kommer att nås ger enligt Siemens en stark signal om att också många företag kan hamna långt ifrån sina klimatmål om inte snabba och effektiva åtgärder vidtas.

Andra svar i undersökningen visar enligt Siemens att teknik och digitalisering kommer att vara avgörande för utfasningen av fossila bränslen. De tekniker som anses ha störst positiv potential är så kallad AI-driven prognosticering och automatisering, virtuell och förstärkt verklighet och 5G-mobilnät.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.