Företagens uppmaning: Rädda lagen om naturrestaurering

Naturrestaurering Flera stora företag, som Ikea, Unilever och Nestle, uppmanar nu EU-lagstiftare att driva igenom den omdiskuterade förordningen om naturrestaurering. "Naturen är vår verksamhet, vår framtid, vårt liv", undertecknar företagen.

EU:s lag om naturrestaurering, som introducerades i juni 2022, ska ge EU sina första juridiskt bindande mål för att motverka förlusten av biologisk mångfald. Trots motstånd från flera av EU:s medlemsländer som är beroende av jordbruk och skogsbruk har flera stora företag nu uttryckt sitt stöd för lagen.

Lagen föreslår att minst 20 procent av EU:s land- och havsområden ska genomgå restaureringsåtgärder senast 2030, samt att alla ekosystem i behov av restaurering ska repareras till 2050. Det har framhållits att en snabb antagande av lagen kommer att vara avgörande för EU:s förmåga att anpassa sig till FN:s riktlinjer och mål.

Lagen har dock mött betydande motstånd från EU-medlemsstater, särskilt de som är starkt beroende av jordbruk och skogsbruk, så som Sverige och Irland. Det finns oro för att genomförandet av omfattande naturrestaurering kan påverka jordbruksmark eller mark som för närvarande används för andra ändamål. Vissa länder har också uttryckt oro över den administrativa bördan av att implementera och övervaka naturrestaureringsprogrammen.

Storföretagens stöttning

Efter månader av strider ska EU:s miljöutskott på torsdagen rösta om sin ståndpunkt. Omröstningen väntas bli en rysare då EU:s största partigrupp EPP, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, redan valt att lämna förhandlingarna. Samtidigt har miljöministrarna kommit överens om att mötas i Luxemburg senare denna månad för att komma överens om en gemensam förhandlingsposition.

Nu har två uttalanden utfärdats från den privata sektorn – var och en med stöd av mer än 45 företag. De hävdar båda att lagen måste räddas för att förhindra oöverträffade ekonomiska förluster från naturrelaterade risker i framtiden.

I det första uttalandet, undertecknat av 58 företag, framförs följande budskap: ”Naturen är vår affärsverksamhet, vår framtid, vårt liv.” Bland de företag som har undertecknat finns Nestle, Danone, Cemex, Coca-Cola Europe, H&M Group, Salesforce och Velux.

Ett andra brev, undertecknat av 48 företag, har också skickats till EU:s lagstiftare. Bland undertecknarna finns Unilever och Ikea. Där står det:

”Företag och finansiella institutioner är beroende av naturen och har en avgörande roll att spela för att bevara och återställa naturen och övergå till en naturpositiv ekonomi. Åtgärder i den omfattning och hastighet som är nödvändig kan endast ske om de stöds av ambitiösa miljöpolitik och förordningar som förändrar våra ekonomiska, skattemässiga och lagstiftningssystem”.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.