Företagen som går före i klimatarbetet

Klimat Fjorton stora företag har beslutat att vara fossilfria till 2030. Det innebär att de kommer att nå nollutsläpp 15 år före regeringens klimatmål.

Företagen som går före i klimatarbetet

I sex år har företagsnätverket Hagainitiativet haft målet att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2020.

Men det har gått betydligt snabbare att minska utsläppen än vad många hade trott. Mer än hälften av företagen har redan klarat målet med god marginal.

För att agera föregångare höjer nätverket ambitionen och sätter målet att nettoutsläppen ska vara noll redan år 2030. Nina Ekelund, programdirektör i Hagainitiativet, är stolt över att kunna presentera det nya målet.

– Företagen i Hagainitiativet representerar vitt skilda sektorer, men alla ser konkurrensfördelar med klimatomställningen. Det som förenar dem är att de alla har modet att gå i framkant i en av vår tids viktigaste frågor, säger hon.

Om Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen mot ett fossilfritt samhälle bör basindustrin stanna i Sverige och då krävs åtgärder för att minimera utsläppen från svensk industri, anser Nina Ekelund.

– Sverige har chansen att visa världen att en omställning är möjlig genom energieffektivisering i alla led, övergång till förnybara energikällor och en grön teknikutveckling. För att vi ska lyckas krävs en lagstiftning som är långsiktig, statligt finansierad forskning och investeringar som går i linje med målet.

I Hagainitiativet ingår:

 1. AkzoNobel
 2. Axfood
 3. Coca-Cola Sverige
 4. Green Cargo
 5. Folksam
 6. Fortum Värme
 7. JM
 8. Lantmännen
 9. Löfbergs
 10. McDonald’s Sverige
 11. HK Scan Sverige
 12. Preem
 13. Siemens
 14. Stena Recycling
 15. Sveaskog

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.