Företag utnyttjas av kriminella: ”Går inte att luta sig tillbaka”

Hållbar ekonomi Företag behöver bli bättre på att identifiera risker kopplade till såväl klimatförändringar som kriminalitet. Det slår Finansinspektionen fast i en ny rapport, som också pekar ut tre viktiga fokusområden.

Företag utnyttjas av kriminella: ”Går inte att luta sig tillbaka”
Foto: Adobe Stock

Finansinspektionen (FI) har utvecklat en färdplan för att främja en hållbar finansmarknad fram till 2025. Nu visar en uppföljning att finansmarknaden har mycket arbete kvar att göra.

– Det går inte att luta sig tillbaka. Utvecklingen på hållbarhetsområdet går snabbt och nu är det hög tid för alla företag att agera och säkerställa att de fullt ut följer nya regler och beaktar relevanta hållbarhetsrisker, säger Tove Husell, tillförordnad hållbarhetschef på FI, i en kommentar.

Rapporten konstaterar att företag behöver bli bättre på att upptäcka risker som klimatförändringar och användning för kriminella ändamål. Det framgår även att företag måste integrera hållbarhet bättre i sin verksamhet och att kompetensen hos styrelsen och andra delar av företaget behöver förbättras.

”Vi har viss förståelse för att det är många nya komplexa regelverk som kommer på hållbarhetsområdet. Det ska inte hindra att företagen ändå börjar ställa om från att analysera och förbereda till att börja agera utifrån de regelverk som nu gäller. I takt med att regelverken träder i kraft kommer vi därför ha fokus på den riskbaserade och framåtblickande tillsynen,” skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Tre fokusområden

Myndigheten betonar också tre specifika områden som företagen behöver fortsätta arbeta med:

Dags att agera utifrån reglerna som nu gäller

Företagen måste nu börja agera enligt de nuvarande och kommande hållbarhetsreglerna. Efter att ha förberett sig är det dags att aktivt följa de lagar och regler som redan finns eller snart kommer att gälla.

Motverka illegala finansiella flöden

Företagen måste förstärka sin förmåga att förhindra olagliga finansiella transaktioner för att undvika att deras verksamhet utnyttjas för brottsliga syften. Det innebär att man måste förhindra försök från kriminella att dölja brottsvinster eller finansiera terrorism.

Fortsätt integrera hållbarhet

För att möta kraven inom hållbar finans måste alla företag inkludera hållbarhet som en central del av sin företagsstyrning. Eftersom klimat- och miljörisker förväntas öka, behövs verktyg som omställningsplaner och scenarioanalyser för att vara förberedd. Det är viktigt att dessa verktyg används snabbt i företagens verksamhet. Dessutom måste företagen se till att personalen, inklusive styrelse och ledning, har den nödvändiga kunskapen och kompetensen inom hållbarhetsfrågor.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.