Företag ska få välja sophämtare

Miljödepartementet föreslår att verksamheter själva ska få välja vem som hämtar deras hushållssopor. Idag kan kommuner bestämma att avfall ska hanteras av kommunens avfallsentreprenör om det klassas som hushållssopor, enligt tidningen Restauratören. Och hur kommuner väljer att göra skiljer sig över landet.

Hamburgerkedjan Max i Norrköping måste i nuläget betala för att lämna frityrolja till kommunens entreprenör, då den räknas som hushållsavfall. Kedjans övriga restauranger får välja entreprenör och får därmed betalt för oljan som återvinns.

– När vi i branschen får ta eget ansvar, ökar värdet för oss att utveckla vår egen sophantering. Nu får kommunerna konkurrera på samma villkor och blir effektivare. I en monopolsituation som det har varit behöver man inte optimera systemet, säger Pär Larshans, personal- och hållbarhetschef på Max, till Restauratören.

Avfall Sverige tror att förslaget kan göra det svårare för kommunerna att planera hanteringen av avfall. Enligt miljödepartementet kan förslaget minska företagens administration, då man inte längre behöver ha ett avtal för hushållsavfall med kommunen och ett annat för övrigt avfall.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.