Företag: EU:s nya rapporteringsregler är ”omöjliga”

Hållbarhetsredovisning Flera stora företag kritiserar nu EU-kommissionens klassificeringssystem för hållbara investeringar, taxonomin. De beskriver reglerna som otydliga, betungande och av liten nytta för investerare.

Företag: EU:s nya rapporteringsregler är ”omöjliga”
BMW:s finansdirektör Nicolas Peter har skrivit ett brev till Bryssel där han kritiserar EU:s rapporteringskrav.

Europeiska företagsledare har uttryckt att deras företag står inför en ”omöjlig uppgift” när det gäller att implementera de nya kraven på hållbarhetsredovisning från EU.

Finansdirektörer från företag som BMW, Telefónica och BP har vädjat till EU-kommissionen att förbättra vägledningen och försena implementeringen av EU:s regler för hållbara investeringar – också känt som EU-taxonomin. Det berättar den brittiska affärstidningen Financial Times. I ett brev till finanskommissionären Mairead McGuinness skriver företagen att reglerna är otydliga, betungande och av begränsat värde för investerare.

– Brådskande implementering, otydliga definitioner och olika tolkningar har resulterat i rapporter som inte är tillräckligt relevanta, jämförbara eller tillförlitliga för att vara användbara för investerare, skrev BMW:s finanschef Nicolas Peter på uppdrag av CFO-plattformen för European Round Table for Industry, som samlar ekonomichefer för ett 30-tal företag.

Förutom taxonomin måste företag följa ett antal andra nya regelverk som sätter standarder för rapportering om hållbarhetskriterier. I skrivelsen anges att företag och revisorer ”skulle finna det omöjligt att uppfylla alla överlappande krav”. Som en följd av detta menar man att investerare skulle få rapporter av låg kvalitet som inte kunde jämföras med varandra eftersom definitionerna under taxonomin är för lösa.

Med brevet inkluderade Nicolas Peter också en bilaga på 22 sidor med detaljerade förslag på hur man kan förbättra lagstiftningen. Bland annat föreslogs att definiera omfattningen av en försörjningskedja och att tydliggöra innebörden av begreppet ”gör ingen betydande skada”.

Han påpekade även att taxonomin använde definitioner av operativa utgifter och kapitalutgifter som var ”komplexa och inte följde den vanliga finansiella rapporteringen”.

Komponenter för nollutsläppsfordon skulle inte klassas som gröna medan det färdiga fordonet skulle vara det, avslutar Nicolas Peter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.