Företag bjuder på hållbara erfarenheter

Att arbeta tillsammans med tillverkare och leverantörer är nyckeln för att lyckas med sitt hållbarhetsarbete. Det visar erfarenheter från Akzo Nobel och SCA som i samarbete med Chalmers vill inspirera andra företag att jobba med hållbarhetsfrågorna.

Företagens erfarenheter och information finns samlade på den nya webbplatsen Tosca. Projektet har pågått sedan 2009 med syfte att ge andra företag och organisationer inspirerande exempel på hur man kan arbeta mot ökad hållbarhet i sin verksamhet.

Och det gäller att arbeta med hållbarhet ur ett livscykelperspektiv, att alla delar i företaget är viktiga för att öka hållbarheten på produkterna. Från produktutveckling och inköp till tillverkning och marknadsutveckling.

– Vår erfarenhet är att bäst resultat uppnås när företaget, leverantörerna och kunderna har en gemensam uppfattning om de förväntningar och mål som sätts upp kring produkterna och företagets hållbarhetsarbete, säger Johan Widheden, projektledare på Akzo Nobel.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.