Fores tar klimatfrågan i egna händer

En ny bok från tankesmedjan Fores föreslår att världens största utsläppsländer bildar ett eget forum med inspiration från Bretton Woods för att ta klimatförhandlingarna framåt.

Fores tar klimatfrågan i egna händer

Boken A Bretton Woods for the Climate är författad efter Köpenhamnsmötet av tre av Fores medarbetare. I boken föreslås att ramverket tar sin form från hur Bretton Woods-institutioner byggts upp.

1) De 13 största utsläpparna, inklusive EU, bildar ett Major Emitters Forum (MEF), där klimatmålen fastställs och beslutas.

2)Ett nytt globalt organ, WCO (World Climate Organisation) övervakar att målen följs och att en globalt anpassad handel med utsläppsrätter fungerar. WCO förses också med verktyg för att sanktionera de stater som skrivit på avtalet men som inte lever upp till sina åtaganden.

3) Finansiering till anpassningsåtgärder och utsläppsreducerande projekt kommer från den gröna fond som redan etablerats på global nivå.

4) Genom GACT (General Agreement on Carbon Tariffs) ges möjlighet att som sista utväg införa handelsrestriktioner mot de länder som inte är villiga att agera i enlighet med MEF-avtalet.

Dessutom skissar den upp ett växelkurssystem för priset på koldioxid för att skapa en global handel med utsläppsrätter.

– Dagens förhandlingsmodell med oändliga diplomatiska långbänkar har helt gått i stå. Vi har försökt skissa på en ny struktur, så konkret och rakt som möjligt. Nyckeln är starka institutioner, något som liknar IMF och Världsbanken, som kan hantera en global ekonomisk fråga som klimatet, säger Martin Ådahl, vd på Fores och medförfattare till boken.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.