Fördelningsplan för utsläppshandeln klar

Hur de svenska utsläppsrätterna inom EUs system för handel med utsläppsrätter mellan 2008-2012 ska fördelas är nu klart. Som förväntat handlar det om 25,2 miljoner ton koldioxid per år som de svenska industrierna har rätt att släppa ut. Av dem kommer 3 miljoner ton placeras i en särskild reserv för nya anläggningar som väntas komma i drift under tidsperioden. De industrier som ännu inte ingår i systemet från 2008 men kan komma in senare är också inräknade. Tilldelningen till befintliga anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn kommer att bli mer restriktiv än i den förra handelsperioden.

En nyhet är också att svenska industrier får räkna in utsläppsreduceringar från klimatprojekt där de medverkar, exempelvis i andra länder. Utsläppsminskningar som görs på annan plats än i den egna industrin får stå för högst 20 procent av industrins totala utsläppskrediter.

Den svenska fördelningsplanen ska offentliggöras på regeringens webbsida inom kort.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.