Förbud stoppar inte kemikalier i leksaker

Kemikalier Ftalater och bly är ofta vanligt förekommande i leksaker. Detta trots att det varit förbjudet under flera års tid. Nu vill branschen ha hjälp.

Problemen gäller framförallt mjuka plastleksaker och elektriska leksaker.

– Många leksaksföretag behöver bättre rutiner för ställa krav och prata med sina leverantörer om innehållet av kemikalier i leksaker, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Under de senaste året har Kemikalieinspektionen, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket inspekterat leksaksföretag och testat 211 olika leksaker. I 53 av dessa hittades för höga halter av otillåtna ämnen. De vanligaste överträdelserna gällde mjukgörare, eller ftalater samt bly. Totalt hittade man sex förbjudna ftalater som kan påverka hormonbalansen och skada fortplantningsförmågan.

– De här ämnena har varit reglerade i leksaker i flera år men de förekommer fortfarande, säger Frida Ramström.

Dålig koll

I projektet framkom att kunskaperna om kemikalier hos leksaksföretagen varierar. Många företag vill ha verktyg från myndigheterna för att veta vilka krav de ska ställa på sina leverantörer. Ett annat önskemål är information om vilka material som kan innehålla farliga ämnen. Här hittar du rapporten.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.