Förbud mot bromerade flamskyddsmedel

Användningen av det bromerade flamskyddsmedlet dekaBDE blir förbjudet i Sverige i nya varor som textilier, möbelstoppning och kablar från den 1 januari nästa år. Redan idag är flera bromerade flamskyddsmedel förbjudna inom EU genom det så kallade RoHS-direktivet, men dekaBDE har varit undantaget från förbudet. Kommissionen har menat att bevisen om ifall dekaBDE är farligt inte varit tillräckliga. Europaparlamentet och Danmark har dock beslutat att stämma kommissionen i EG-domstolen för att få beslutet ogiltigförklarat.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.