Förbud mot bisfenol a och ytterligare granskningar

Den svenska regeringen har tagit efter den danska och förbjudit det hormonstörande ämnet bisfenol a i förpackningar till livsmedel avsedda för barn under tre år. Och ytterligare förbud av ämnet ska utredas vidare.

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att även utreda ett förbud mot användning i kvitton och biljetter samt kartlägga användningen i dricksvattenrör, leksaker och barnartiklar. Beslutet grundas bland annat på det redovisade regeringsuppdraget från Kemi och Livsmedelsverkets som visade att det råder en större osäkerhet än tidigare kring vad som är en säker nivå för exponering för ämnet i låga doser. De föreslog en rad åtgärder, både för att öka kunskapen om förekomst och exponering och för skydda små barn mot exponering från kända källor.

– Föräldrar ska kunna känna sig trygga med de varor som barnen kommer i kontakt med i sin vardag. Av försiktighetsskäl agerar vi nu inom samtliga av de områden som myndigheterna bedömt vara av betydelse för små barns exponering, säger miljöminister Lena Ek.

Regeringen kommer nu att underrätta EU-kommissionen och medlemsländerna om förbudet av ämnet i förpackningar för livsmedel. I praktiken gäller det främst lock till barnmatsburkar. Lena Ek tänker också under våren ta upp frågan med kommissionen och medlemsstaterna när det gäller barns exponering för bisfenol a och andra kända hormonstörande ämnen.

Tar efter Danmark

Miljö & Utveckling har tidigare skrivit om problematiken angående bisfenol a i kontakt med livsmedel och Sverige är inte det första landet att strama åt tyglarna för bisfenol a. I mars 2010 gick den danska regeringen ut med ett temporärt förbud mot bisfenol a i material som kommer i kontakt med mat för barn i åldern noll till tre år. Anledningen är en ny dansk studie som visar att även små halter av bisfenol a kan skada utvecklingen av nervsystemet och beteendet hos nyfödda råttor, vilken tillsammans med tidigare studier har skapat oro. Även om studien inte ger klara bevis valde den danska regeringen att från och med den 1 juli förra året att introducera förbudet. Jonas Lund Mathiesen på departementet för mat, jordbruk och fiskeri, förklarar att det inte har satts något slutdatum för förbudet.

Läckage i Tyskland

Kemikalieinspektionen får tre månader på sig att utreda ett förbud mot användning av bisfenol a i termopapper av visst slag, exempelvis biljetter, kvitton och kölappar. Ämnet i dessa produkter kan överföras till och tas upp via huden.

Tillsammans med Boverket och Livsmedelsverket får de dessutom i uppdrag att kartlägga användningen av material som innehåller bisfenol a när det gäller renovering av vattenrör. Metod som kallas relining innebär att man belägger befintliga rör med ett lager av härdande plast. Omfattning och ämnets rörlighet ska studeras av myndigheterna.

Enligt ett pressmeddelande från miljödepartementet har det hittills inte påvisats bisfenol a i dricksvatten från renoverade rör men Miljö & Utveckling tog i höstas del av ett faktablad från det internationella sekretariatet Chemsec som tittat närmare på relining ur ett EU-perspektiv. Enligt dem finns det exempel på läckage av bisfenol a i vattenledningar som behandlats med relining, där den så kallade epoxymassan inte mixats tillräckligt eller inte fått torka ordentligt.

Exemplen som nämns är rapporterade från Tyskland. I ett fall var läckagehalten av bisfenol a upp till 280 mikrogram per liter i varmvattensystemet, långt över Tysklands godkända halt på 30 mikrogram per liter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.