Förändringsförslag i lagen om hållbarhetskriterier

Den 1 november föreslås en lagändring träda i kraft i lagen om hållbarhetskriterier som innebär att hållbarhetsbesked införs. Dessutom föreslås ändringar om vilka som är rapporteringsskyldiga.

Från och med augusti 2010 finns en lag om hållbarhet för biodrivmedel och flytande biobränsle. För att bränslena ska betraktas som hållbara ska detta kunna styrkas i hela produktionskedjan och för att säkerställa detta ska företagen ha ett kontrollsystem.

Regeringen har nu lagt fram en proposition som föreslår att rapporteringsskyldiga ska ansöka om hållbarhetsbesked för att få sitt kontrollsystem godkänt av Energimyndigheten. Hållbarhetsbeskedet gäller sedan för alla mängder biodrivmedel och flytande biobränsle som levereras respektive används.

Rapporteringsskyldiga

Dessutom föreslås ändringar om vilka som är rapporteringsskyldiga. Idag är det endast ett mindre antal aktörer som är det. Propositionen föreslår att det nu blir dels de aktörer som är skatteskyldiga enligt lagen om skatt på energi för bränsle som helt, eller delvis, utgörs av biodrivmedel eller flytande biobränsle. Men också aktörer som i yrkesmässig verksamhet använder flytande biobränsle. Lagen förväntas antas av riksdagen i höst, skriver Energimyndigheten.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste