För grönare miljonstäder

Grönare städer i Afrika är en viktig faktor för att stoppa svält och bidra till en bättre miljö visar en rapport från FAO.

De senaste åren har storstäderna i Afrika upplevt en stark ekonomisk tillväxt och många människor har lämnat landsbygdens svåra liv. Men kontinentens städer klarar inte av att förse de nya invånarna med mat och situationen har blivit nästan lika tuff som på landet.

I en rapport från FN:s mat- och livsmedelsorganisation, FAO, råder utredarna de afrikanska politikerna att bygga grönare städer för att råda bot på problemet.

– Beslutsfattarna måste se till att ändra riktning, att leda bort från den nuvarande ohållbara urbaniseringsprocessen, mot ”grönare” städer som säkrar livsmedelstillgången, ger möjligheter till anständigt arbete och inkomst samt en ren miljö för alla medborgare, skriver Modibo Traoré, chef för FAO:s avdelning för jordbruk- och konsumentskydd, i rapporten.

Hållbar tillväxt

Rapporten ger flera förslag till hur man kan bygga bättre, och mer hållbara, städer. Till exempel bör mark i anslutning till städerna öronmärkas för jordbruk, regnvatten användas till bevattning och odlare uppmuntras att starta egna kooperativ via vilka de tryggt kan sälja sina produkter.

Det småskaliga kommersiella odlandet och dess utmaningar står särskilt i fokus då det i nästan hälften av de undersökta länderna är den största källan till färska grönsaker och frukt.

I rapporten uppmanas afrikanska regeringar och myndigheter att aktivt stödja de småskaliga jordbrukens väg till att bli hållbara verksamheter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste