Fondpengar märks med Svanen

Svanenmärkta aktiefonder kan bli verklighet redan nästa år. En förstudie har genomförts som visar att det finns intresse för en märkning bland såväl fondförvaltare som konsumenter. Nordisk Miljömärkning kommer i mars att fatta beslut om en kriterieutveckling ska inledas.

Efterfrågan av en seriös miljömärkning av fonder har ökat det senaste åren, inte minst bland de som säljer fonderna.

– Fondförvaltarna ser Svanenmärkningen som ett sätt att profilera sig gentemot konkurrenterna, säger Mats Tapper som är projektledare för fonder på SIS Miljömärkning. I dag fungerar marknadsföringen av miljöfonder ganska dåligt och många förvaltare är rädda för att massmedia ska slå hål på deras koncept. En Svanenmärkning skulle ge miljöfonderna större tyngd och det skulle bli lättare för fondförvaltarna att visa att de lever upp till kraven.

Initiativet att utreda möjligheten att Svanenmärka fonder kommer faktiskt från enskilda fondförvaltare, och inte som man kan tro från spararna. I ett senare skede har emellertid konsumentorganisationerna gått in och ställt sig positiva till en märkning.

Miljönytta finns

I augusti 2000 inledde SIS Miljömärkning en förstudie för att undersöka vilket intresse det fanns för en Svanenmärkning samt huruvida en märkning skulle ge miljönytta. Studien visar att så är fallet. Det finns en efterfrågan och allt talar för att en märkning skulle vara bra för miljön.

– Märkningen skulle ge ett mer aktivt ägande, menar Mats Tapper. Det skulle bli lättare för spararna att föra fram sina synpunkter och inom företagen skulle det inte längre gå att bara se miljöarbetet som en kostnad eftersom det faktiskt är någonting som vårdar aktiekursen. Det skulle ge miljöarbetet en helt annan status än det har i dag.

Senast i mars 2001 ska Nordiska Miljömärkningsnämnden besluta om Svanen ska påbörja en kriterieutveckling för miljömärkning av fonder. Om beslutet blir jakande beräknas det dröja ett år innan kriterierna är fastställda.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.