Fonder får globala riktlinjer

FN-initiativet The Principles for Responsible Investment, PRI har sammanställt globala riktlinjer för ansvarsfulla investeringar inom kapitalförvaltning. Syftet är att uppmuntra investerare att integrera miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i sin finansiella analys. Dokumentet består av sex principer som bland annat berör ägarstyrningen och öppenheten när det gäller miljö och etik.

Expertgruppen som arbetat fram PRI består av representanter från 20 av världens största institutionella investerare.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.