FN:s första utvärdering av klimatpolitiken: ”Krävs radikala systemförändringar”

Klimat FN publicerar nu den första utvärderingen av klimatpolitiken i världens länder inför klimatmötet COP28. Enligt FN krävs radikala systemförändringar och en minskning om minst 43 procent av världens årliga utsläpp för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås.

FN:s första utvärdering av klimatpolitiken: ”Krävs radikala systemförändringar”
Foto: Adobe Stock

FN har offentliggjort sin första globala utvärdering av klimatlöften och åtgärder från världens inför klimattoppmötet COP28, den så kallade The Global Stocktake. Slutsatserna i utvärderingen är att det krävs radikala systemförändringar i världen för att upprätthålla Parisavtalets 1,5-gradersmål. I utvärderingen konstateras att det behövs ”stora och omedelbara utsläppsminskningar över alla sektorer och regioner. Energiomställning, förändringar inom transport och livsmedelsproduktion samt minskat matsvinn betonas som viktiga åtgärder.

The Global Stocktake genomförs med deltagande av länder, företag, städer, civilsamhället och andra intressenter och är en tvåårig process som äger rum var femte år. I utvärderingen betonas också att det finns kostnadseffektiva möjligheter att rädda Parisavtalet, men att tiden är knapp och politiska meningsskiljaktigheter kvarstår.

Enligt FN krävs det en minskning om minst 43 procent av världens årliga utsläpp för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås. I utvärderingen konstateras också att delar av planeten som i dag huserar miljarder människor kommer att bli obeboeliga om 1,5-gradersmålet och ännu värre 2-gradersmålet inte nås.

FN:s The Global Stocktake är en process som etablerats enligt Artikel 14 i Parisavtalet och är en mekanism där länder och intressenter utvärderar deras kollektiva framsteg mot målen i Parisavtalet och identifierar eventuella brister. Det är en slags inventering som involverar allt som är kopplat till klimatåtgärderna i världens länder. Syftet är att hitta bristerna och arbeta tillsammans för att komma överens om lösningar fram till 2030 och framåt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.