FN utser Skåne till region för hållbart lärande

FN har utsett Skåne till första nordiska region för hållbart lärande. FN-universitetet utnämnde tidigare i juni Skåne till den första regionen i Norden i ett globalt nätverk för lärande för hållbar utveckling.

En grupp som består av Malmö högskola, Malmö stad, Region Skåne, Lunds universitet och Lunds stad hade ansökt om att få bli en så kallad RCE-region (Regional Centres of Expertise on Education for Sustainable Development).

Syftet med en RCE-region är att lärosätena i regionen tillsammans med det omgivande samhället ska verka för att sprida lärande för hållbar utveckling. Man ska hjälpa invånarna att gå från ord till handling.

– Vi har satt Skåne på den internationella kartan som en region där vi jobbar med lärande för hållbar utveckling – och ytterst handlar det ju om att rädda vårt jordklot. Vi är stolta och glada över att få bli RCE-region, säger universitetslektor Kerstin Sonesson på Malmö högskola i en kommentar.

Hon har på uppdrag av de fem organisationerna och med stöd från Region Skånes miljövårdsfond lett arbetet med ansökan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste