Flyget in i utsläppshandeln

EU-kommissionen har antagit förslaget om att inkludera flygtrafiken i handeln med utsläppsrätter. Från 2011 kommer alla flygningar inom hela EU att omfattas och året därpå även flygningar till och från destinationer utanför unionen. Flyget står idag för tre procent av de totalta utsläppen i EU.

För att begränsa utsläppen kommer den totala mängden utsläppsrätter att begränsas till ett snitt av utsläppsnivån 2004–2006. Merparten av utsläppsrätterna föreslås fördelas utan kostnad och endast en mindre del auktioneras ut.

Men från Svenska Naturskyddsföreningen är man besviken på förslagets utformning och menar att flyget i stort sett kan fortsätta sin snabba ökning av utsläppen utan några anpassningar.

– Efter hårda påtryckningar från flygindustrin och från USAs regering har kommissionen valt att lägga ett förslag som är så utvattnat och svagt att det endast kommer att ha marginell effekt på flygets snabbt växande påverkan på klimatet. Genom att dessutom driva igenom att de värdefulla utsläppsrätterna ska delas ut gratis väntas förslaget leda till att flygbolagen blir drygt 30 miljarder kronor rikare, säger Svante Axelsson, generalsekreterare för SNF.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.