Flera nya verktyg för kommunernas miljöarbete

En handbok om vattenskyddsområde, en uppdaterad vägledning om miljörapporter och en kunskapsbank för miljökontor. Flera nyttiga verktyg för kommuner och andra tillsynsmyndigheter har släppts. Vissa kan även företag ha nytta av.

Naturvårdsverket kommer inom kort att publicera sin reviderade version av Handbok om vattenskyddsområde på sin sajt. Den ersätter den gamla handboken och ska liksom tidigare ge vägledning till länsstyrelser och kommuner i deras arbete med att fastställa vattenskyddsområden för yt- och grundvattentäkter med stöd av sjunde kapitlet i miljöbalken.

Därtill har Naturvårdsverket uppdaterat sin vägledning om miljörapport, som både tillsynsmyndigheter och rapporteringspliktiga verksamheter kan ha nytta av.

Vid årsskiftet sjösattes dessutom webbtjänsten Kunskapsbanken som riktar sig till miljökontoren främst i små och medelstora kommuner. Tjänsten bygger på Lasse Linds bok Vägvisare och lathund för miljö- och hälsoskydd men kommer nu att kunna uppdateras kontinuerligt. Verktyget innehåller bland annat faktaunderlag och lagstiftning för samtliga arbetsområden som kommunala miljökontor arbetar med, rättsfall samt checklistor, rutiner och informationsmaterial.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.