Flera nya biobränslestandarder

Sis lanserar flera nya europeiska standarder för biobränslen. Och snart kommer också globala standarder. Tanken är att de 30-talet standarder som nu finns på området ska underlätta handeln i länderna.

Sis leder arbetet med att skapa internationella Iso-standarder. Men redan idag finns ett 30-tal europeiska standarder.

– Målet är att de nya standarderna ska bidra till att utvecklingen går ännu snabbare så att vi kan minska de totala koldioxidutsläppen. Standarderna ska ge en enklare, billigare och säkrare hantering av fasta biobränslen, säger Lars Sjöberg, projektledare på Swedish Standards Institute som leder det internationella arbetet med standarderna.

De totalt 30-talet standarder som finns i dagsläget rör allt från bestämning av fukthalt vid torkning av fasta biobränslen i ugn till kvalitetsledningssystem för avfallsbränslen, så kallade fasta återvunna bränslen.

Innehållet är dock inte helt nytt. Detta beror på att standarderna har tidigare varit tekniska specifikationer, påpekar Lars Sjöberg.

Han tror att globala standarder kommer inom ett till två år. Standarderna hittas på Sis hemsida.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.