Flera fördelar med snabb energiomställning

Energi I en ny rapport mäts fördelar mot risker vid en snabb omställning till förnybar energi. Enligt rapporten är en snabb omställning två till tolv gånger bättre än en långsam när det gäller flera områden som luftkvalitet, biologisk mångfald och mänsklig hälsa.

Flera fördelar med snabb energiomställning
Foto: Adobe Stock

Det finns flera potentiella risker med en snabb övergång till förnybar energi. Dessa risker gäller för både människor, natur och biologisk mångfald. I en ny undersökning, som uppges vara den första av sitt slag, har WWF och Boston Consulting Group försökt mäta risker mot nyttor i energiomställningen. Slutsatsen är att nyttorna kraftigt överväger de negativa aspekterna – både för människan och naturen.

Rapporten, som har titeln ”Building a Nature-Positive Energy Transformation,” visar på en dramatisk skillnad mellan en snabb omställning till en förnybar energiframtid och en mer utdragen process med fortsatt användning av fossila energikällor. Enligt rapporten är en energiomställning som drivs av förnybar energi två till tolv gånger bättre inom en rad olika parametrar som luft- och vattenkvalitet, människors hälsa, biodiversitet och ekosystem.

Den största förbättringarna sker enligt rapporten inom påverkan på luft- och vattenkvalitet, förlust av biodiversitet, förlorad och försämrad mark på grund av klimatpåverkan, risk för fattigdom, exponering för kronisk vattenbrist och ökad översvämningsrisk. Dessa förbättringar möjliggörs till stor del av avvecklingen av kolgruvor och minskad förbränning av fossila bränslen.

En snabb energiomställning väntas också ge dubbelt så många arbetstillfällen. Samtidigt förväntas ett minskat antal klimatrelaterade naturkatastrofer spara upp till 2 biljoner dollar per år i infrastrukturkostnader.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.