Fler vill dumpa snö i vatten

Vinterkaos orsakar en speciell typ av avfall; snö och slask som plogas från gator och torg. Den innehåller miljögifter som inte får dumpas i naturen hur som helst. Men många ansöker om dispens att få stjälpa snömassorna i vattendrag.

Kraftigt vinterväder har orsakat stora mängder snöavfall runt om i landet. Eftersom snön innehåller vägsalter, oljor och tungmetaller som kan skada naturen måste snömassorna läggas på deponi där det finns möjlighet att kontrollera var föroreningarna tar vägen. Att dumpa snöavfallet rätt ut i vattendrag är inte tillåtet eftersom miljögifterna kan påverka den biologiska mångfalden negativt. Problemet för många kommuner är att deras deponier inte alltid räcker till. Framförallt storstäder som Stockholm har problem att rymma allt på de tänkta platserna.

I Stockholm har kommunen därför fått dispens att dumpa snö från innerstaden i Mälaren och Saltsjön. Dispensen gäller till och med 1 maj 2013 och omfattar rätten att dumpa 800 000 kubikmeter snö varje vintersäsong. Även Göteborgs stad har dispens att dumpa snö i Göta älv fram till och med maj 2013. Här rör det sig om maximalt 150 000 kubikmeter per vintersäsong. Andra kommuner som fått dispens är Haninge, Lycksele, Norrköping, Vaxholm och Örnsköldviks kommun.

– Tidigare låg ansvaret för dumpning av snö i sjöar och hav hos Naturvårdsverket men från och med 1 juli 2011 ansvarar HaV för dessa frågor. Hittills har vi beslutat om cirka tio dispenser och vi håller på att arbeta med ytterligare cirka tio ansökningar. Men alla av dem avser inte årets vintersäsong, säger Caroline Carlsson, utredare på enheten för biologisk mångfald vid Havs- och vattenmyndigheten.

Ansöker om dispens

Stockholm stad ansökte nyligen om att få fortsätta dumpa 800 000 kubikmeter snö i Mälaren och Saltsjön till och med maj 2016. Havs- och vattenmyndigheten har inte hunnit granska den ansökan ännu men menar att dispenser kring att dumpa snöavfall i vatten bara ska ses som en tillfällig lösning.

– Vi sätter alltid en gräns för hur mycket snö som får dumpas och brukar inte heller ge dispens för mer än ett eller ett par år i taget för att kunna följa upp beslutet och se vad som gjorts för att hitta andra, mer miljövänliga lösningar, säger Caroline Carlsson.

Reglerna för dumpning av snö finns i miljöbalken och avfallsförordningen. Kommunerna har tillsynsansvar för att ingen bryter mot reglerna. Den som bryter mot dumpningsförbudet kan dömas till böter eller fängelse.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.