Fler klimatstrateger ska utbildas

Till hösten startar Lunds universitet en ny utbildning för blivande klimatstrateger. Tanken är att fylla behovet av jurister, ekonomer och naturvetare med bred klimatkompetens.

Fler klimatstrateger ska utbildas

– Efterfrågan på personer med en sådan klimatprofil ökar i takt med att klimatfrågor kommer att behöva hanteras istället för att endast diskuteras. Det är något som redan syns i platsannonser, säger utbildningssamordnare Yvonne Persson.

I höst startar utbildningen Tillämpad klimatstrategi vid universitetets Centrum för miljö- och klimatforskning. Ett tvärvetenskapligt synsätt står i fokus, därför riktar sig utbildningen också till olika typer av yrkeskategorier, exempelvis statsvetare och naturvetare.

Ökat behov

Tanken är att studenterna efter utbildningen ska kunna arbeta med klimatstrategi på lokal, regional eller nationell nivå. Bakgrunden är att man ser att klimatförändringen skapar ett ökat behov av kompetens inom samhällsplanering och styrmedel för klimatstrategier.

Utbildningen liksom Centrum för miljö- och klimatforskning bildades efter att universitetet i fjol fick anslag från regeringen för satsningar inom strategiska forskningsområden.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.