Fler borde ställa miljökrav

Det är inte en helt ljus bild som framtonar i Miljö & Utvecklings undersökning om hur ofta miljökrav ställs vid inköp och upphandlingar. Trots att vi gjort ett urval bland inköpsansvariga bland våra prenumeranter så är siffrorna inte särskilt smickrande. Bara drygt 42 procent av miljö- och inköpscheferna uppger att de nästan alltid ställer miljökrav. Hela 22 procent att de gör det sällan eller mycket sällan. Inte oväntat är det de mindre företagen som är sämst i klassen. Det borde vara betydligt fler som ställer miljökrav, med tanke på hur mycket fokus det idag ligger på dessa frågor. Och skulle vi har intervjuat chefer utanför våra prenumerantkrets så skulle säkert situationen framstå som ännu sämre.

Förklaringen är naturligtvis som alltid att det finns en del hinder. Över 40 procent av de tillfrågade ser höga kostnader, för lite kunskap och svårigheter att hitta likvärdiga produkter som hinder. Här torde hindret ”för lite kunskap” ha minst relevans och lättast gå att åtgärda. Många branscher borde faktiskt kunna göra mer, särskilt som man verkar prioritera miljöaspekter mer när det gäller upphandlingar i vissa kategorier. Så är transporter och energi områden där man ofta tar miljöhänsyn, medan livsmedelsinköp och resor är ett där man inte gör det i samma grad. Och IT- området framtonar som sämst. Förmodligen handlar det om utbildning och attityd i sammanhanget. Man förknippar helt enkelt inte IT med miljö.

Positivt i sammanhanget är dock att de allra flesta tillfrågade anser att de idag ställer högre miljökrav än de gjorde för fem år sedan. Slutsatsen av undersökning kan därför kortfattat sägas vara att det går långsamt framåt på upphandlings- och inköpsområdet ur miljöperspektiv, men att mycket mer kan göras. Kort sagt, här finns en utmaning för alla företag som vill framstå som moderna och med i tidens krav.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.