Fler arter på rödlistan 2020

Biologisk mångfald SLU Artdatabanken presenterar den nya rödlistan. Av den framgår det att antalet rödlistade arter i Sverige har ökat med 11 procent på fem år.

Fler arter på rödlistan 2020
Antalet fladdermöss ökar i Sverige. Foto: Adobe Stock

Rapporten Rödlistade arter i Sverige 2020 vittnar om en försämring för Sveriges vilda djur. Fler arter har lagts till i rödlistan. Men i rapporten finns även några ljuspunkter – det går bättre för arter som havsörn och utter, tack vare bevarandeåtgärder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Fakta

Om Rödlistan

Rödlistan tas fram av SLU Artdatabanken tillsammans med 14 expertkommittéer. Rödlistan 2020 är den femte samlade listan för djur, svampar och växter.

Antalet rödlistade arter år 2020 är 4 746, jämfört med 4 273 år 2015. Av de cirka 21 700 arter som bedömts klassificeras 4 746 som rödlistade, varav 2 249 som hotade. Det sammantagna resultatet visar en viss försämring för Sveriges arter.

På fem år har antalet rödlistade fågelarter ökat med 21 procent. Bland de rödlistade arterna finns de flesta i skogen (2 000) och i jordbrukslandskapet (1 600). Häckande fåglar har det svårt. Av 245 häckande fågelarter har var tredje minskat så kraftigt att de rödlistas.

Negativ trend

Ökningen av rödlistade arter har skett stegvis under 20 år. De största hoten svenska djur står inför är avverkning och igenväxning, även om klimatförändringarna fått allt mer uppmärksamhet de senaste tio åren.

Klimatförändringarna påverkar cirka 400 arter i norra Sverige, speciellt utsatta är mossorna som behöver snölegor.

Ett av Skandinaviens mest hotade däggdjur, fjällräven, går det nu bättre för efter intensiva åtgärder. Men i ett varmare klimat kan den få det svårt. Trots att fjällrävarna ökat till cirka 350 individer i fjällkedjan, klassas arten fortfarande som starkt hotad.

Fladdermössen ökar

Tack vare minskade utsläpp av miljögifter har antalet havsörnar, fladdermöss och uttrar ökat. Detta till följd av bättre naturvårdsåtgärder och förbättrad miljöövervakning.

– Det är positivt att det går ganska bra för flera däggdjur och groddjur. Däremot är läget kritiskt för en rad växter och djur som hotas av vår mark- och vattenvändning. Det är bråttom med kraftfulla åtgärder för att vända trenden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Okunskap under ytan

I dag finns det inte tillräcklig information om arter i havet. Drygt hälften av de rödlistade havslevande arterna är placerade i kategorin Kunskapsbrist (DD). Men forskarna kan se att ålgräsängar fortsätter att minska och rödlistas därför.

Sjöfågeln ejder minskar också och Östersjötumlare listas som starkt hotad. I dag finns endast några hundra individer kvar.

– Resultatet för Östersjöns tumlare är sorgligt nog ingen överraskning. Det bekräftar det dystra läge vi känt till sen länge. Det är oerhört viktigt att Sveriges beslutsfattare ser till att åtgärder vidtas snarast så att tumlarna får det faktiska skydd de behöver, säger Stina Nyström, sakkunnig på hav & vatten på WWF.

Läs mer om rödlistan här.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.