Fjärrvärme minskar utsläppen

Sverige verkar nå målet om fyra procents minskning av utsläppen av växthusgaser till år 2010. Detta går emot tidigare prognoser som hävdat att målet troligen missas med ett par procent. Det uppger Dagens Nyheter.

– Det ser gynnsammare ut nu än det gjorde tidigare. Prognoserna ser ut att hamna på minus fyra procent mellan åren 1990 och 2010, säger Eva Jernbäcker på Naturvårdsverket till Dagens Nyheter.

En anledning till de ändrade prognoserna är en snabb minskning av olja för uppvärmning, till förmån för inte minst fjärrvärme.

– Utfasningen av oljepannor i bostadssektorn, främst i småhusen, har gått betydligt snabbare under de senaste åren. Den utvecklingen har skyndats på av de statliga bidragen för omställning från olja till fjärrvärme, värmepumpar och pelletspannor, förklarar Eva Jernbäcker.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.